Program våren

Varje måndag från 7 januari till 25 mars
Plats; Simbadsgatan 2 Kanotklubben
Tid; 10.00 – 11.50 Nybörjarkurs
12.00 – 13.10 B – M (B med M-inslag)
13.25 – 14.40 M – P (M med P-inslag)
14.50 – 16.00 P (Full P, om tillräckligt många A1, även
något A1 tip)
Caller;    Johny Nordström
Avgift;    40 kr icke medlemmar

 

Följ oss på vår hemsida www.kssd.se