Avgifter 2021

Medlemsavgift;
KSSD                                        150 kr
Annan moderförening         50 kr

Det går även att betala med Swish nr 1234990230
betalningsmottagare KSSD .