Avgifter 2022

Medlemsavgift;
KSD                                        250 kr
Annan moderförening     150 kr

Bankgiro 306-5471

Det går även att betala med Swish nr 0793594548
betalningsmottagare IngvarJansson