Avgifter

Avgifter 2019

Våren.
Terminsavgift;    450 kr
Ordinarie danser; 40 kr icke medlemmar
Månadsdanser;     40 kr icke medlemmar
Extradanser;           50 kr

 

Hösten
Terminsavgift;      450 kr
Ordinarie danser;   40 kr icke medlemmar
Månadsdanser;       40 kr icke medlemmar
Extradanser;             50 kr
Kvarndansen;         Se separat flyer
Luciadansen;          Se separat flyer

 

Det går även att betala med Swish nr 1234990230
betalningsmottagare KSSD .