Avgifter 2023

Årsavgift;
KSD  moderförening            250 kr
Annan moderförening         150 kr

Dansavgift                                  40 kr

Basickurs
Avgift hösten 10 gånger 350 kr
Pluskurs
Avgift hösten 10 gånger 350 kr

Bankgiro 306-5471
Det går även att betala med Swish nr 0707 920627
betalningsmottagare Inger Thorsson