Avgifter 2023

Årsavgift;
KSD  moderförening            250 kr
Annan moderförening         150 kr

Dansavgift                               40 kr

Nybörjarkurs Basic
Kursavgift hösten 10 gånger 350 kr

Bankgiro 306-5471

Det går även att betala med Swish nr 0793594548
betalningsmottagare IngvarJansson