10 komihåg

10 komihåg

SAASDC – Squaredansförbundet – har utarbetat olika dokument som bl. a. handlar om vett och etikett.
10 komihåg är ett av dessa. Det finns också ett papper ´Bakgrundstankar´ som ger ytterligare kommentarer till de olika punkterna i 10 komihåg.

1. Squaredans är en fritidssysselsättning utan tävlingsmoment.
2. Var alltid klädd enligt arrangörens anvisningar, vilket innebär traditionell, korrekt.
3. Gör inte upp i förväg vilka som skall dansa i en speciell square. Gå inte upp i en square utan att ha en partner (plats kan reserveras för partnern). Gå inte förbi en square där det fattas ett par. Gena aldrig igenom en uppställd square.
4. Sitt inte när det fattas ett par eller dansare. Om du vill vila, gå någonstans där du inte riskerar att bli tillfrågad. Bjud upp nya dansare och gäster.
5. Hälsa gärna på de andra i squaren. Etiketten kring squaredans varierar mellan olika länder. Var uppmärksam och ta seden dit du kommer.
6. Squara inte upp utan att behärska programmet. Om något går fel, gör det bästa av situationen genom att ´squara upp´ eller forma lines. Acceptera och erkänn när du gör fel, men var inte arg eller ledsen varken på dig själv eller någon annan.
7. Dansa korrekt – utför callen enligt definitionerna, dansa mjukt, inga ryck, knuffar eller sparkar. Låt inte dina glädjetjut överrösta callern.
8. Var inte en som vet allt. Låt callern vara instruktör. Var tyst och uppmärksam även om du kan det call som gås igenom. Andra i squaren kan behöva lyssna. Vill du diskutera något, gör det efter dansen.
9. Lämna aldrig en square hur dåligt det än går. Fortsätt dansa och ha roligt.
10. Bryt alltid squaren efter avslutad tip och bilda en ny square med andra dansare.

Slutord:
Använd dessa regler med sunt förnuft och gott omdöme!
Det är inte meningen att de ska förstöra dansglädjen utan tvärtom!